Praktijk voor natuurgeneeskunde en bioresonantie

Natuurgeneeskundige diagnose en werkwijze

Voordat het eerste consult plaatsvindt, krijgt u een lijst met vragen toegestuurd (per mail of post). Deze vragenlijst dient u voorafgaand aan de eerste afspraak terug te sturen. Op basis hiervan wordt een beeld gevormd van de klachten en de mogelijke samenhang daartussen.

Het eerste consult

Het eerste consult (dat ca 1,5 uur duurt) begint met een gesprek (anamnese), waarin het een en ander toegelicht kan worden. Naast de huidige klacht(en) wordt er aandacht besteed aan de ziektegeschiedenis, familiaire aandoeningen, de werking van de organen, de leefomstandigheden en het voedingspatroon. De anamnese kan aangevuld worden met fysiek onderzoek zoals bloeddrukmeting en urine-onderzoek.

Bioresonantietest

Na de anamnese wordt er kort uitleg gegeven over hoe bioresonantie werkt en hoe je de verschillende belastingen en/of blokkades energetisch kunt vaststellen. Bij belastingen moet je denken aan een allergie of onverdraagzaamheid die er bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen, schimmels, pollen, huisstof, etc.), dan wel of er gifstoffen (o.a. milieutoxinen zoals PCB, bestrijdingsmiddelen, narcose, zwarte metalen, etc)  in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Maar ook een schimmel of parasiet kan een belasting vormen, als het lichaam deze zelf niet of niet voldoende kan bestrijden.
Een energetische blokkade kan veroorzaakt worden/ ontstaan door bijvoorbeeld littekens, elektromagnetische straling en wervelkolomblokkades. Ook kan bepaald worden of bepaalde organen verzwakt zijn. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaken van de klachten worden opgespoord.

Eerste behandeling

Na de bioresonantie test worden de resultaten besproken en kan er een schatting gemaakt worden van het aantal behandelingen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren, zoals de aard van de klacht (chronisch of acuut), leeftijd, medicijngebruik, etc.
Naast de bioresonantie behandelingen kan het soms nodig zijn om (tijdelijk) kruiden of voedingssupplementen te gebruiken. De therapie wordt afgestemd op de aard van de klachten en de persoonlijke voorkeur. Ook wordt er gekeken welke acties men zelf kan ondernemen om herstel te bespoedigen. Aan het eind van het eerste consult wordt een eerste korte bioresonantie behandeling gegeven.

Vervolgconsulten

In de vervolgconsulten wordt het behandelplan uitgevoerd.  Met de bioresonantie behandelingen worden de verstoorde orgaansystemen ondersteund en de belastingen worden gereduceerd of uitgeschakeld.