Praktijk voor natuurgeneeskunde en bioresonantie

Wat is bioresonantie?

bioresonantieliggend

Het woord Bioresonantie bestaat uit 2 gedeelten. Bio en Resonantie. Bio is afkomstig van biologische systemen. Dit doelt op levende systemen zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is het fenomeen dat iederéén kent. Als een sopraan een glas kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopraan en die van het glas. Het glas en de stem hebben op dat moment dezelfde trilling.

Resonantie betekent letterlijk:  meetrillen. De mens is een groot elektromagnetisch veld. Denk maar aan uw stem, die werkt doordat uw stembanden resoneren, of uw gehoor dat werkt op basis van de trilling van uw trommelvlies. Dat elektromagnetische veld komt uiteraard ergens vandaan. Alle onderdelen van het menselijk lichaam zijn opgebouwd uit moleculen. Elk molecuul heeft weer zijn eigen atomen en elk atoom heeft een eigen elektromagnetisch veldje. Alle elementen waaruit een mens is opgebouwd, hormonen, water, zouten, vetten, hebben hun eigen moleculaire samenstelling. En alle elektrische lading van al die verschillende atomen in een molecuul bij elkaar, geeft ieder molecuul zijn eigen trilling. Dat heet bioresonantie.
Bioresonantie betekent resonantie tussen levende systemen. Dit gegeven wordt in de bioresonantie therapie toegepast om op een energetisch niveau (het niveau van trillingen, frequenties) te testen door wat voor stoffen iemand ziek is geworden om vervolgens deze stoffen ook met behulp van bioresonantie te verwijderen.

De apparatuur

 

Bicom1

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de Bicom.  De BICOM-bioresonantie is een specifiek diagnose- en therapiesystematiek. De basis van de Bicom-bioresonantie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de bio- en kwantumfysica. De Bicom-bioresonantietherapie wordt sinds vele jaren met groot succes toegepast.

Hoe werkt het?

De afgelopen 30 jaar is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat ieder mens zijn eigen energiebeeld heeft. De frequenties daarvan kunnen gemeten worden met speciale apparatuur. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij het maken van een scan van het hart (ECG) of de hersenen (EEG). Ook is aangetoond dat die frequenties bij gezonde en zieke mensen verschillen. Wanneer u ziek bent, verstoren de trillingen van vreemde stoffen of bacteriën die in uw lichaam zitten namelijk de trillingen van uw lichaam. Daardoor trillen uw organen niet meer harmonisch en krijgt u klachten.

De Bicom kan door de energiefrequenties te meten, de veroorzakers van klachten niet alleen opsporen, maar ook behandelen. Via elektrodes wordt de informatie vanuit uw lichaam naar het apparaat geleid, waarbij het apparaat door middel van een speciale chip de gezonde en de zieke trillingen scheidt. Vervolgens geeft het apparaat ook zelf weer trillingen terug: trillingen om de gezonde trillingen te versterken en om de zieke trillingen op te heffen. Het doel van die trillingen is om uw lichaam te stimuleren om belastende stoffen uit te scheiden en om de balans in uw lichaam weer te herstellen.
Veel van de energiefrequenties waar de bioresonantie vanuit gaat, zijn dezelfde als de energiestromen die via de meridianen lopen en die worden gebruikt binnen de (al meer dan 3000 jaar oude) Chinese geneeswijze, zoals de acupunctuur.

De BICOM- Bioresonantietherapie is pijnloos en heeft voor zover bekend geen nadelige bijwerkingen.